Valpar väntas till våren/sommaren.
A. Udda är parad med Breamsdown BenjaminUppdaterat:
Valpar planeras!
Aktiviteter
W-kullen
Valpar födda!
Hundar Diva
Galleri/Bilder